Obiecte importate sau in tranzit si conditii de admitere/neadmitere spre expediere, prevazute de legislatia Republicii Moldova.


Nu sunt admise trimiterile expediate in vederea unui act fraudulos sau cu intentia de neplata integrala a sumelor datorate.


1. Animale, produse animaliere şi de origine animala:

pot fi obţinute informaţii suplimentare in acest domeniu de la Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei (Chisinau, bd Ştefan cel Mare 162).

2. Albine, miere, ceara şi produse agricole:

importul albinelor poate fi acceptat pe baza prezentarii unui certificat veterinar eliberat de catre autoritatea competenta a ţarii de origine;

mierea naturala importata este supusa unui control sanitar efectuat de catre un inspector veterinar intr-un birou de vama autorizat. In mod excepţional, trimiterea care conţine miere naturala este scutita de orice formalitate de natura sanitara, in cazul in care este indrumata prin colet poştal cu o greutate mai mica de 2 kg şi care nu prezinta caracter comercial;

lipitorile trebuie sa fie inchise in recipienţi conform reglementarilor.

 3. Produsele animaliere şi de origine animala destinate consumului uman sau creşterii animalelor:

A. Importul acestor produse este condiţionat de respectarea regulamentului sanitar in vigoare:

controlul sanitar efectuat de catre un inspector veterinar intr-un birou vamal autorizat este urmat de eliberarea unui permis sanitar,

prezentarea unui certificat veterinar şi un certificat de calitate eliberate de catre autoritaţile competente din ţara de origine;

B. Aceleaşi produse, in cazul in care sunt in tranzit la frontiera, sunt scutite de toate formalitaţile controlului sanitar prevazute in paragraful A.

4. Vegetale şi produse vegetale:

in cazul importului lor aceste produse trebuie sa fie examinate de catre un agent insarcinat cu protecţia plantelor şi sa fie insoţite de catre un certificat fitosanitar eliberat in ţara de origine;

dispoziţiile particulare referitoare la lupta contra introducerii unor boli şi paraziţi (de exemplu: Erwinia amylovara, Troquoderma granatium EV, Ceratitis Capitala Wied ) au ca efect anumite interdicţii de import a produselor provenind din orice ţara sau pentru anumite tari, prin instaurarea de masuri mai restrictive;

importul de ierbare este interzis.

 5. Produse antiparazitare pentru uzul agricol:

importul acestor produse este acceptat numai daca sunt destinate cercetarii şi schimburilor intre instituţiile de cercetare ştiintifice. Prezentarea certificatelor este necesara.

6. Bauturi, lichide alcoolice:

este acceptat importul pina la 2 l vin/colet şi pina la 1 litru de bauturi spirtoase/colet.

 7. Tutun:

este acceptat, pentru particulari importul pana la 200 buc. ţigarete sau ţigari /colet, fara plata taxelor vamale.

 8. Uleiuri minerale:

nu exista informaţii.

9. Stupefiante:

importul stupefiantelor, preparatelor farmaceutice care conţin stupefiante este supus prezentarii unei autorizaţii eliberate de catre Departamentul farmaceutic (277028 CHISINAU, Strada Hincesti1, Rep.Moldova, Fax: (+37322)73 87 81).

10. Produse farmaceutice:

medicamente şi alte produse folosite in terapeutica medicala. Importul de medicamente şi alte produse folosite in terapeutica medicala se face pe baza prezentarii unei autorizaţii acordate fie de catre Ministerul sanataţii (Departamentul farmaceutic şi de echipament medical: 277028 Chisinau, strada Hincesti 1, Rep.Moldova), fie de catre Ministerul agriculturii şi alimentaţiei (Serviciul veterinar:277012 Chisinau, bd Stefan cel Mare 162);

contraceptivele, altele decit cele sub forma de medicamente şi prezervativele nu pot fi importate decit de catre intreprinderile sau companiile care au un acord cu Ministerul Sanataţii;

contraceptivele care sunt considerate medicamente sunt condiţionate de respectarea reglementarii referitoare la medicamente (vezi paragraful de mai sus). 

11. Perle fine sau de cultura, pietre şi metale preţioase, lucrari din aceste materiale, bijuterie de fantezie:

toate aceste obiecte sunt acceptate la import (in colete poştale cu valoare declarata) cu condiţia ca ele sa fie corect menţionate in declaraţia vamala.

12. Material de razboi:

importul materialului de razboi, pudrelor şi explozibililor este acceptat pe baza prezentarii unei autorizaţii a Ministerului de Interne;

armele de vanatoare şi armele pentru sport fac obiectul unei autorizaţii a Ministerului de Interne;

alte arme fac obiectul unei autorizaţii a Ministerului Apararii.

13. Produse alimentare:

importul produselor alimentare alterate, perisabile, ce necesita regim special de temperatura, expirate sau nu in ambalajul producatorului este interzis;Informatie utila.


Pe teritoriul R. Moldova persoanele fizice pot importa bunuri in valoare pana la 150EUR (doar valoarea bunurilor) fara achitarea darilor de import.                                                                                                                                                                                                   <<Home

ro  ру  en       

Home_Reguli trimitere

B2B